Tovar v akcii

cena 10,00 €
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE A VYMEDZENIE POJMOV

Tieto obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Pod predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu Občianske združenie Egreš, Hálova 20, 851 01 Bratislava, IČO: 42362571, DIČ: 2024141636.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom www.e-shop.gresmagazin.sk.

Obchodný vzťah sa uzatvára prostredníctvom elektronického systému www.e-shop.egresmagazin.sk a elektronickej objednávky.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, ktoré sa Občianske združenie Egreš zaväzuje používať iba na účel sprostredkovania obchodu a  spracuje ich podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

PODMIENKY PREDAJA A PLATBA

Po úspešne odoslanej objednávke vám príde na váš e-mail automatická správa o jej prijatí. Hneď ako objednávku zaregistrujeme, príde vám ďalší e-mail - tentokrát s faktúrou a výzvou na jej úhradu. Platiť je možné bankovým prevodom na náš slovensko-český účet zriadený vo Fio banke, a. s.: SR 2900652476/8330, ČR 2900652476/2010 alebo Paypalom (info@egresmagazin.sk) V rámci Slovenska, Českej republiky a krajín eurozóny sú bankové prevody bezplatné. Po uhradení faktúry začneme vašu objednávku spracúvať. O kompletnom vybavení objednávky vás budeme informovať ďalším e-mailom.

Dodacia lehota odo dňa prijatia e-mailu o vybavení objednávky je 10 dní. Ak vám tovar do tejto doby nepríde, neváhajte nás kontaktovať na predaj@egresmagazin.sk.

Ak si želáte dodať tovar skôr alebo neskôr, informujte nás o tom, prosím. Rovnako to platí aj pre Egreš, o. z. Ak dôjde k situácii, ktorá nám neumožní odoslať tovar do 10 dní odo dňa vybavenia objednávky, sme povinní vás o tom informovať. Ku každej objednávke vystavujeme faktúru s pečiatkou a elektronickým podpisom, ktorá slúži ako pokladničný doklad a obojstranná kúpna zmluva. Odosielame ju elektronicky na váš e-mail. Ak si želáte faktúru poslať vo vytlačenej podobe, prosím, informujte nás o tom.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť faktúru do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre. V prípade, že v požadovanom čase faktúru neuhradí, upozorníme ho e-mailom. Ak neuhradí faktúru ani po upozornení, objednávku zrušíme.

 

STORNO OBJEDNÁVKY, REKLAMÁCIA

Ak ste zadali objednávku a z osobných dôvodov ste sa rozhodli zrušiť ju, prosím, kontaktuje nás na predaj@egresmagazin.sk najneskôr do dvoch dní odo dňa odoslania objednávky. Storno objednávky je bez poplatku.

Ak už bola vaša objednávka uhradená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste robili úhradu. Podľa odseku 6 novely Občianskeho zákonníka č. 367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Nevzťahuje sa to však na osobné prevzatie tovaru v určenom mieste osobného odberu.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí písomne listom zaslaným poštou na adresu: Egreš, o. z., Továrenska 14, 811 09 Bratislava. Vzor na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

 

SPÔSOB DORUČENIA A POŠTOVNÉ

Všetky zásielky odosielame slovenskou poštou doporučene na vaše meno, prípadne firmu, organizáciu a poštovú/dodaciu adresu.

Výška poštovného je stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. K tomu sa pripočítavajú ešte náklady spojené s bezpečným zabalením a odoslaním tovaru.

Za poškodenie zásielky spôsobené Slovenskou poštou nezodpovedáme. V takomto prípade sa, prosím, obráťte na vašu poštu a žiadajte od nej náhradu. Ak zistíte poškodenie vo vnútri zásielky (napr. chýbajúci tovar, vytrhnutá strana v magazíne), kde je evidentné, že chyba nastala na našej strane, po dohode je možné urobiť nápravu a výmenu.

Pri osobnom odbere v Chooze Design & book shop na Májkovej ulici v Bratislave poštovné a balné neplatíte. Tovar je možné si vyzdvihnúť od pondelka do piatku v čase od 11.00 do 17.00 hod.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a so všetkým uvedeným plne súhlasí.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 11. 2014.

Egreš, o. z.

 

NjI4M